درمان بدون دارو، در طب کل نگر

اصلی ترین ویژگی طب کل نگر بی شک این است که کل بدن را به عنوان یک سیستم واحد می نگرد که هر جزء آن با اجزای دیگر در تعامل است حقیقتی که در هر سطحی از آفرینش جاری است؛ از ذرات درون هسته اتم تا سلول ها، ارگان های داخلی بدن، موجودات ساکن زمین، منظومه های بالاتر و تا دورترین کهکشان ها همه از هر سطحی که ببینی به نوعی با هم در ارتباطند و بر هم اثر گذار.

در طب کل نگر سعی درمانگر بر این است که تمام ارگان های داخلی مرتبط با یک عدم تعادل را، با بیدار کردن نیروهای حیاتی خود بدن آرام آرام به هماهنگی کافی برساند تا در نتیجه آن، تمامی اختلالات مرتبط با بیماری بر طرف شود.

طب کل نگر بیش از 250 مکتب مختلف را شامل می شود اما از آنجا که جهان تجلی حقیقتی واحد است بی شک همه این مکاتب نیز  علی رغم تفاوت ها شان، جایی بر هم منطبقند و بی شک هر مکتبی که در درمان موفق است می تواند به گوشه ای از این حقیقت واحد دست یافته باشد.

گویا زمان آن رسیده است که مکاتب میان رشته ای در طب کل نگر آرام آرام پدیدار شوند و به انطباق همه این مکاتب بر هم بپردازند.

درمان بدون دارو (کارا تراپی) روشی است که در آن از تفکر خود بدن برای دفع بیماری استفاده شده و سیستم درمانی نیز در همان جهت درمان را به پیش می برد، بی آنکه بدن را مجبور به انجام دستورات خود کند.

 

اطلاعات بیشتر: بازتاب شناسی

 


حمیدرضا غیاثی
بازتاب تراپیست یومیهو تراپیست از انجمن طب پیشگیر ژاپن، دانش آموخته طب سنتی ایران، چین و آیورودا از دانشگاه تهران